Psykoterapia

Psykodynaamisessa yksilö- ja paripsykoterapiassa

pyritään ymmärtämään mielen sisäistä maailmaa, sen syntyä ja taustaa tiedostamatonta apuna käyttäen. Tavoitteena on lisätä kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia siten, että oma kehittyminen ja muutos mahdollistavat. Samalla on mahdollista ymmärtää puolisoiden omien taustojen parisuhteeseen tuottamia pulmia.

Tunnekeskeisessä pariterapiassa

pyritään uuden turvallisen tunneyhteyden luomiseen kumppaneiden välille. Terapiassa keskitytään pelkän kriisin rauhoittamisen ohella uudenlaisen suhteen rakentamiseen ja sisäisten toimintamallien muutokseen, jolloin muutos voi olla pysyvä. Tutkimusten mukaan jopa 90 % pareista on kokenut merkittävää parisuhteen paranemista tunnekeskeisen terapian avulla.

Seksuaaliterapiassa

työstetään yksin tai yhdessä kumppanin kanssa seksuaalisuuden kysymyksiä. Niitä ovat mm. haluttomuus ja vaikeudet seksuaalisessa toiminnassa, seksuaali-identiteettiin liittyvät pohdinnat, ikääntymisen ja sairauksien vaikutukset, seksuaalitraumat ja niistä selviytyminen, riippuvuudet ja poikkeavuudet.

Systeemisen pari- ja perheterapian

tavoitteena on tutkia perheen sisäistä vuorovaikutusjärjestelmää ja löytää ymmärrystä omalle ja toisten käyttäytymiselle sekä etsiä muutosta kohti toimivampaa perhesysteemiä.

Vastaanotto tiistai-iltaisin ja lauantaisin

Lääkäriasema Johanneksen Klinikka, Satakunnankatu 28 A, 2. krs. 33210 Tampere